St. Joseph's School, Greater Noida

ICSE Toppers

ICSE Toppers 2018-2019

Shadab Ali
96.80%

Harsh Sharma
96.00%

Anshika Saini
95.40%

Krishant Singh
95.40%

Ansh Saraiya
95.00%

Sumit Mishra
94.80%

Ananya Pathak
94.60%

Ansh Anand Parihar
94.60%

Arnav Singh
94.40%

Kashvi Jain
94.40%

Ujjwal Kumar Singh
93.60%

Sweta Rana
93.60%

Binita Pathak
93.60%

Sarthak Singh
92.80%

Sparsh Gupta
92.80%

Takur Divyansh
92.80%

Aditi Singh
92.20%
ICSE Toppers 2017-2018
ICSE Toppers 2016-2017
ICSE Toppers 2015-2016
ICSE Toppers 2014-2015
ICSE Toppers 2013-2014
ICSE Toppers 2012-2013
ICSE Toppers 2011-2012
ICSE Toppers 2010-2011
ICSE Toppers 2009-2010
ICSE Toppers 2008-2009
ICSE Toppers 2007-2008